Ga naar hoofdinhoud

DMUmatching is voor iedereen die zijn of haar meest logische doelgroep qua DMU en overige relevante functierollen zo compleet mogelijk in beeld wil krijgen en houden. Onderstaand de meest voorkomende DMU en functies die gebruik zullen maken van ons. Zeg maar de DMUmatching voor DMUmatching dus ☺

CRM-database Beheerders

Laat uw (volledige) CRM-database updaten, opschonen en verrijken. Geen organisaties meer die niet meer bestaan, geen onjuiste naamvoeringen en verouderde adressen meer, en bovenal opschoning van niet meer actuele contactpersonen en onjuiste DMU, en toevoeging van actuele en missende DMU. En gewoon binnen uw bestaande CRM software en -inrichting. DMUmatching optimaliseert sec de inhoud van het CRM.

Marketing Managers

Ken en/of actualiseer de volledige DMU bij alle organisaties die in uw marketinguitingen meelopen. Eventueel aangevuld met dezelfde DMU bij vergelijkbare organisaties die wellicht ten onrechte niet in het marketingbestand zijn opgenomen.

Event Managers

Zorg ervoor dat zoveel mogelijk DMU’s en contactpersonen die passend zijn voor het event, ook een uitnodiging krijgen. Dit kan zowel bij bestaande klanten en prospects zijn, als bij organisaties die nog niet zijn uitgenodigd, maar die wel passend zijn voor het event gezien hun dienstverlening, omvang en organigram.

Sales Managers

Ken en/of actualiseer de volledige DMU bij al uw target accounts. Eventueel aangevuld met dezelfde DMU bij vergelijkbare accounts die wellicht onterecht nog geen target accounts zijn.

Headhunters

Schakel DMUmatching in om nog meer passende kandidaten te vinden voor één of meerdere actuele profielen die uw opdrachtgevers bij u geplaatst hebben.

Back To Top